• Szybko i sprawnie realizujemy zwroty, na które masz 14 dni od otrzymania przesyłki.

PACZKĘ NALEŻY OTWORZYĆ PRZY KURIERZE, SPRAWDZIĆ CZY TOWAR NIE JEST USZKODZONY I EWENTUALNIE SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY. W INNYM WYPADKU PO ODEBRANIU PRZESYŁKI KAŻDA PRÓBA REKLAMACJI JEST NA KOSZT KUPUJĄCEGO.   
 1. Towar wraca do nas nieużywany, nie posiadający żadnych śladów użytkowania. 
 2. Towar musi wrócić w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. 
 3. Nie przyjmujemy zwrotów towaru zakupionego przez Przedsiębiorców.
 4. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.   Warunki uznania reklamacji:     

  1. Towar wraca do nas czysty.      
  2. Do paczki musi być dołączony opis wady oraz data zakupu.      
  3. Towar ma być odpowiednio zapakowany do transportu czyli w karton.      
  4. Reklamacja musi dotyczyć wady produkcyjnej i która nie powstała w związku z nieprawidłowym użytkowaniem.        
  5. Jeśli produkt przyszedł uszkodzony mechanicznie już w kartonie, należy spisać protokół szkody z kurierem (nawet jeśli karton nie był uszkodzony, musi być protokół), w innym wypadku każda próba reklamacji jest na koszt kupującego.
  6. Towar uszkodzony w trakcie transportu należy odesłać na reklamację w oryginalnym opakowaniu wraz z protokołem szkody.

  Przykłady towaru, który nie podlega reklamacji: 

  1. Nożyce spalinowe, które mają na sobie ziemię.          
  2. Odkurzacze do liści którymi odkurzano kamienie.          
  3. Pęknięte pompy (uszkodzenie mechaniczne).          
  4. Sejfy w których został zmieniony kod, z kluczem zatrzaśniętym w środku.          
  5. Skrzynka pocztowa, która przyszła uszkodzona w paczce bez protokołu spisanego z kurierem - nawet jeśli karton nie był uszkodzony.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1.
Klient dokonujący zakupu  jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu  niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na  odległość za pośrednictwem sklepu Homedirect24h.com, niezależnie od  formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni  od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem  tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta. Oświadczenie odstąpienia do pobrania tutaj.  Jeśli chodzi o odstąpienie od umowy dla przedsiębiorcy nie przyjmujemy  odstąpień od umowy, zgodnie z prawem polskim Sprzedający nie jest zmuszony przyjmować zwrotów od Przedsiębiorców.
2. W razie skutecznego  odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest  zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić  niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo  oddzielnie - nie później jednak niż w terminie ustawowym 14 dni od dnia  wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien  znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim  składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego,  jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz  z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp.  dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie  zapakować i dostarczyć do firmy Eu-Markt24h na adres głównego serwisu.  Adres: Eu-Markt24h 59-800 Lubań, Radostów Górny 57a

3.
Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) dotyczących nagrań  audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów  komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
1. Towary oferowane w sklepie internetowym Homedirect24h.pl są  objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu Homedirect24h.com.  W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta  gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe  w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie  gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

Warunki uznania reklamacji:
 1. Towar wraca do nas czysty.
 2. Do paczki musi być dołączony opis wady oraz data zakupu. 
 3. Towar ma być odpowiednio zapakowany do transportu czyli w karton.
 4. Reklamacja musi dotyczyć wady produkcyjnej i która nie powstała w związku z nieprawidłowym użytkowaniem. 
 5. Jeśli produkt przyszedł uszkodzony mechanicznie już w kartonie, należy spisać protokół szkody z kurierem (nawet jeśli karton nie był uszkodzony, musi być protokół), w innym wypadku każda próba reklamacji jest na koszt kupującego.
 6. Towar uszkodzony w trakcie transportu należy odesłać na reklamację w oryginalnym opakowaniu wraz z protokołem szkody.
Przykłady towaru, który nie podlega reklamacji: 
 1. Nożyce spalinowe, które mają na sobie ziemię. 
 2. Odkurzacze do liści którymi odkurzano kamienie.
 3. Pęknięte pompy (uszkodzenie mechaniczne).
 4. Sejfy w których został zmieniony kod, z kluczem zatrzaśniętym w środku. 
 5. Skrzynka  pocztowa, która przyszła do klienta uszkodzona bez protokołu spisanego z  kurierem - protokół musi być spisany nawet jeśli karton nie był  uszkodzony.
2. Niezależnie od gwarancji  producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest  przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z  umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach  uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

3.
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W  szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na  przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona  uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w  obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić  protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w  celu wyjaśnienia sprawy pod tel. 662 233 868   lub 075 783 38 10.

4. W przypadku sprzedaży  towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta  będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z  działalnością gospodarczą)
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
b) sprzedawca odpowiada za  niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej  stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu;  termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) kupujący traci  uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do  żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed  upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru  konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
d) sprzedawca nie odpowiada  za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej  niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5. Reklamacje z tytułu  niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres Eu-Markt24h 59-800 Lubań, Radostów Górny 57a lub za pośrednictwem e-mail pod adresem  sklep@homedirect24h.com Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis  niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji. W  przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod  tel.662 233 868 ,  75 783 38 10

6. W terminie 14 dni od  dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej  niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację  i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia  lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez  sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez  sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób  zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim  przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego  towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie  przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

7. Gwarancja lub rękojmia  nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za  które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek  nieprawidłowego używania.

8. W przypadku gdy stroną  kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność  sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1  Kodeksu Cywilnego).

9. W przypadku gdy  zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia  przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu w takim przypadku  prosi się o niezwłoczny kontakt telefoniczny662 233 868 ,  75 783 38 10 lub e-mail sklep@homedirect24h.com z opisem wady produktu i danymi kontaktu zwrotnego do klienta.